Proposta per a un joc de taula que reprengui lúdicament els continguts de la ordenança municipal del civisme a la ciutat de Barcelona, i els utilitzi, tot distanciant-se’n simbólicament, com a Regles del Joc.

La recent ordenança del civisme a Barcelona ha imposat unes regles del joc per als usuaris de l'espai públic. La normativa regula exhaustivament els comportaments dels vianants, culpabilitzant casos com ara, entre molts d'altres, l'ocupació de l'espai públic per conductes que adoptin formes de mendicitat, l'oferiment i demanda de serveis sexuals, les necessitats fisiològiques, el consum de begudes alcoholiques, el comerç ambulant no autoritzat, etc. Les infraccions es poden castigar amb multes de fins a 3.000€.

Per a permetre experimentar i assajar estratègies i accions que més tard s'aplicaràn al món real, s'ha proposat de reprendre un altre tipus de joc, el típic de tauler i fitxes, que vol reflectir (reproduint a nivell microcartogràfic el mateix indret des d'on es juga) les alteracions en els moviments d’ocupació ocasional del terreny públic que la ordenança provoca en tota una sèrie de col.lectius.

Sota l’aparença d’un joc d’estratègia militar sobre cartografia reticulada hexagonalment com els que es van posar de moda durant els anys vuitanta, però prenent al mateix temps característiques dels jocs de rol en els que personatges individualitzats es mouen havent de superar obstacles i adoptar aliances i tàctiques per tal d’aconseguir objectius predefinits, el joc vol reflectir a nivell microcartogràfic tota una sèrie de moviments d’ocupació ocasional del terreny públic que una sèrie de col.lectius han de dur a terme en determinades arees de Barcelona per tal de sobreviure degut a economies de subsistència en la precarietat. La interacció amb d’altres col.lectius més aviat dedicats a la repressió i/o erradicació dels primers, condicionarà completament aquestes estratègies de supervivència urbana.

El llibre amb el títol "Regles del joc" que adjunta, es un facsímil imprés de la pròpia Ordenança del civisme. Totes les regles, així com qui se les empesquen, serán l'objecte del joc. El joc proposat no té regles. Ofereix tan sols una cartografia i uns peons, translacions de l'espai públic i del seus usuaris, i uns daus. Però no imposa com utilitzarlos. Els jugadors seran lliures d'inventar-les.